ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η Αποστολή γίνεται με δικά μας οχήματα στο χώρο η και κατάστημα που θα μας ζητηθεί σε όλη την Ελλάδα κατόπιν συνεννόησης.